Washintgon

Inget IMF-beslut om Strauss-Kahn

Internationella valutafonden, IMF, har hållit styrelsemöte i Washington. Men inget beslut fattades om IFM-chefen Dominique Strauss-Kahn, som hålls fängslad i New York, anklagad för sexbrott.

På måndagen beslutades att Strauss-Kahn inte ska släppas mot borgen. Risken för att han ska lämna USA anses för stor.

I ett uttalande från IMF:s styrelsemöte i Washington sägs att styrelsen fortsätter bevaka utveklingen.