Läkarbrist hotar svensk sjukvård

Den svenska vården hotas av en betydande brist på personal om tio år. Då beräknas det finnas 4 000 färre läkare, och 5 000 färre sjuksköterskor, än vad som behövs för att täcka behoven.

Det visar en prognos som Socialstyrelsen gjort för Dagens Nyheter.

Redan idag är det brist på exempelvis patologer, vilket gör att cancerpatienter tvingas vänta upp till en månad på en exakt diagnos.

Den långa väntetiden leder till ökad oro, och i värsta fall till sämre överlevnadschanser.

För att komma till rätta med personalbristen inom vården diskuteras lösningar som ökad arbetskraftsinvandring och höjd pensionsålder.