Fler anmälningar mot SOS Alarm ska utredas

1:47 min

Flera fall av misstänkta brister hos SOS Alarm synas nu. Det gäller fall där människor blivit allvarligt sjuka och till och med avlidit, efter att de fått vänta på ambulans.

Socialstyrelsen granskar nu sex fall i Västsverige.

– Det är närstående eller patienter eller allmänheten som uttrycker att här blev det inte bra, säger Maria Carlund, som är inspektör på Socialstyrelsen.

– Vi tycker också att det är viktigt att titta på hur det var i verkligheten. Är det något som har varit felprioriterat här? Har det gjorts en felaktig bedömning, som kunde ha gjorts annorlunda?

Händelserna som har anmälts till Socialstyrelsen kommer alla från de senaste två åren.

I samtliga fall handlar det, enligt den som anmält, om personer som hört av sig till SOS Alarm i Göteborg. Antingen har väntetiden varit så pass lång att de fått ytterligare skador, eller så har den som tagit emot nödsamtalet ansett att de inte behövde skicka en ambulans.

Bland annat ska SOS Alarm ha nekat en kvinna ambulans, men efter ett andra samtal skickat en sjuktransport. Enligt anmälaren avled kvinnan sedan i sviterna av njursvikt och lunginflammation.

I ett annat fall ska en patient med hjärtsvikt inte ha ansetts behöva vårdas av ambulans och en person fick föras till sjukhus på egen hand efter att beskeden från SOS Alarm varit oklara.

– Dels är det en svår uppgift att göra en bedömning över telefon om man inte ens ser den person som det gäller. Därför är det väldigt viktigt att man håller sig till de bedömningsstöd som finns och att man i verksamheten utvärderar och lär sig av sina misstag, när det inte blev så bra och hur man undviker att det händer igen, säger Maria Carlund.

De här fallen i Västsverige är oberoende av det uppmärksammade fallet där en 23-åring som hade svårt att andas nekades ambulans och senare hittades död i sin lägenhet i Stockholm.

Anders Klarström, som är presstalesman på SOS Alarm, säger att han välkomnar Socialstyrelsens granskning.

– Det ligger i sakens natur att vi måste utreda det. Man ska tryggt kunna lita på nödnumret 112. Är det så att vi har begått något fel så kommer vi att göra allt för att det inte ska inträffa igen, säger Anders Klarström, presstalesman på SOS Alarm.

Fråga