Svårt för brottsoffer att få ut skadestånd

Det är för svårt att få ut brottsskadestånd – och många brottsoffer tvingas själva vara drivande för att få ut sina pengar, visar en ny rapport från Riksrevisionen, där man pekar på flera allvarliga brister i systemet för brottsskadestånd.

Att kunna få ett skadestånd när du blivit utsatt för ett brott är en upprättelse för många brottstoffer.

Men enligt en ny rapport från Rikrevisionen finns det flera stora brister i hur regeringen hanterar skadestånd till brottsoffer.  

I sin granskning pekar Riksrevisionen på flera brister som de anser måste åtgärdas.

En av de allvarliga brister som uppmärksammas är att brottsutsatta måste driva processen själv till stor del för att kunna få är ut sitt skadestånd. Dessutom är den information och stöd som ges till den brottsutsatta ofta inte tillräckligt.

– Det är inte rimligt att brottsutsatt själva ska behöva vara drivande för att få ut sitt skadestånd. Myndigheterna måste göra mer för att underlätta processerna och förbättra informationen, säger riksrevisor Jan Lindahl i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen skriver även att svenska myndigheter inte samverkar tillräckligt mycket när det gäller hanteringen av brottsskadestånd. Enligt rapporten måste brottsutsatta själv bifoga handlingar som redan finns hos andra myndigheter.
”Varken regeringen eller de ansvariga myndigheterna har gjort tillräckligt för att hanteringen ska vara effektiv”, skriver Riksrevionen i en debattartikel som publicerades på SvD.se på tisdagen.

Dessutom uppmärksammar Rikrevisionen brister i polisens och åklagarnas förberedelser av skadeståndsanspråken. Rapporten visar att polisens underlag till åklagaren ofta är ofullständig och att åklagare inte i tillräcklig hög utsträckning begär att underlaget ska kompletteras.

Utöver detta menar Riksrevisionen att regeringen saknar överblick över hur systemet för brottsskadestånd fungerar i praktiken, vilket har få konsekvensen att regeringen inte har kunnat ge riksdagen en fullständig bild av verksamheten.

”Det här är brister som får stora konsekvenser för de människor som behöver bli ekonomiskt kompenserade för de brott de blivit utsatta för”, skriver Riksrevionen.

Justitieminister Beatrice Ask håller med om kritiken och utlovar åtgärder för en enklare process.

-- Hanteringen av skadestånd och annat är inte effektiv i alla delar, det är tyvärr så. En målsägande känner sig nästan kränkt när man ska försöka få ut de pengar som man blivit tilldömd. Där kan rutinerna bli bra mycket bättre både i information och i hur myndigheterna samverkar, säger hon till TT.

I sin rapport föreslår Rikrevisionen bland annat att regeringen ska utveckla uppföljningen av hanteringen av brottskadestånd, samt att rutinerna för utbetalning av skadestånd förbättras och förenklas.

Dessutom vill Rikrevisionen också lyckta fram möjligheten att en brottsutsatt ska kunna få pengar utbetalade av staten som ett slags förskott på det utdömda skadeståndet.