Hemlös arbetskraft osynlig för myndigheterna

2:29 min

I skuggan av krisen i södra Europa har en ny våg av arbetskraftsinvandring nått Sverige. Det är arbetskraft med uppehållstillstånd i EU som kommer hit och blir bostadslösa. Men för myndigheterna är den här gruppen osynlig.

– Det ökar hela tiden. Det finns jättelite arbete i Spanien, Frankrike och Italien, folk är arbetslösa där och det är därför de vandrar vidare och tar sig till Skandinavien, säger Arto Maksunen, föreståndare på Stadsmissionens verksamhet för hemlösa som är utländska medborgare.

En av dem som har sökt sig hit är Anis Braikanis. Han är född i Tunisien men har jobbat som svetsare i Italien i 13 år.

– Jag lämnade Italien på grund av krisen, och har hört att Sverige är ett öppet och civiliserat land, säger Anis Braikanis.

Men det har vare sig blivit jobb eller bostad, och han är inte ensam. Men för myndigheterna är den här gruppen osynlig. Arbetsförmedlingen har ingen statistik och till kommunens socialtjänst är de inte välkomna.

En fingervisning ger Migrationsverkets statistik över människor med uppehållstillstånd i EU eller medborgarskap i EU som vill stanna i Sverige. Förra året var det 10 000 människor, i år var redan 4 700 registrerade den 15 maj. Stadsmissionens mottagning för arbetssökande från EU har 200 nybesök i månaden.

– När vi öppnade verksamheten i mars var nästan alla från öststaterna, men den här gruppen har vuxit jättemycket på de senaste två månaderna. De flesta söker arbete, de har haft arbete och har till och med sina betyg och CV med sig. De får sova ute i tunnelbanan, i parker, under broar, söka jobb, få ett svartjobb då och då.  säger Arto Maksunen.

Varje dag kommer ett 80-tal bostadslösa och arbetssökande till Statsmissonen för att äta, duscha, tvättar kläder vila, eller söker jobb på internet.

– Det är viktigt att de får tvätta sig och rena kläder när de söker jobb, man måste se proper ut. Man kan vara hungrig och trött men man måste ha rena kläder, säger Arto Maksunen.

Och Anis Braikanis har inte gett upp.

– Jag vill jobba och leva i Sverige, men chansen är inte så stor.

Arto Maksunen på Stadsmissionen menar att det är vanligt att människor som kommer hit blir besvikna.

– De kanske tror att det finns jobb och bostad och att det är lätt att få det, sedan blir de besvikna när det inte blir som de har tänkt. Det är väldigt vanligt.