Sverige nordisk mästare i ekonomi

2:38 min

Svensk ekonomi växer starkast i Norden. I år bedöms Sveriges BNP växa med 4,7 procent, enligt banken SEB:s nya konjunkturprognos. Men i Europa har inte alla olycksmoln skingrats än.

Den svenska tillväxten antas hamna på höga 4,7 procent i år. Detta kan jämföras med de 5,5 procent som det blev 2010, vilket är svenskt rekord.

Men enligt prognosen från SEB tros svensk ekonomi ändå bli bäst i Norden i år.

Den starka tillväxten riskerar dock att leda till stigande inflation och för att hålla den i schack kommer Riksbanken att höja räntan från dagens 1,75 till 2,75 procent i slutet av året, enligt SEB. Bolånen blir dyrare och kronans styrka består.

– Det är fortfarande väldigt stora utmaningar – och några utmaningarna är kopplade till Euro-krisen. Vi har några länder som står inför en rekonstruktion av stadsskulden, till exempel Grekland. Vi tror att det är oundvikligt att man får en nedskrivning på den skulden, och det finns en osäkerhet i hur det kommer att sprida sig i systemen, säger Robert Bergqvist från SEB.

Det verkar vara särskilt illa med euro-zonen.

– Vi ser ohanterliga statskulder i euro-zonen. Detta måste vi göra någonting åt. Vi vet inte riktigt om vi har en ekonomi och finansiellt system som mäktar med uppgiften att hantera en skuldkris av detta slag, säger Robert Bergqvist till Ekot.

Vad kommer att hända?

– Jag tror att man kan hantera Grekland. Hade det bara varit Grekland tror jag vi hade haft en skuldrekonstruktion och nedskrivning av den grekiska skulden. Men måste tänka ur ett systemperspektiv – vi har tyvärr andra kandidater också, som Irland och Portugal med stora problem. Det kan bli fler som måste genomgå en skuldrekonstruktion, säger Robert Bergqvist.

 Det låter som att det kan ta lång tid.

– Ja, vi tror att 2012 är en möjlig tidpunkt när Grekland kan genomföra skuldrekonstruktionen.  Men sedan är frågan om andra länder också måste genomgå detta. Jag skulle säga att vi inte har sett början till krisen i Europa – snarare är det slutet på början av någonting som kan bli ganska utdraget, säger Robert Bergqvist.

Hur kommer det sig att svensk ekonomi verkar tuffa på av sig självt?

– Dels har vi generellt gynnats av den globala återhämtningen. Men jag tror också att vi har gynnats av de lägre räntorna som vi har haft tidigare, samt ordning och reda i stadsfinanserna. Det ger en trygghet och förutsägbarhet som jag tror att hushållen gillar, säger Robert Bergqvist.

Även i Baltikum kommer återhämtningen nu med full kraft. Tillväxten de närmaste åren väntas landa på mellan 4 och 5 procent per år, svensk klass med andra ord.