Gravida får rätt till ersättning

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för att fler kvinnor kan få graviditetspenning.

Domen gäller en kvinna som jobbar på dagis och en annan som distribuerar blommor till olika affärer.

Domstolen anser att i kvinnornas arbete ingår bland annat tunga lyft.

Graviditetspenning får man om arbetet är farligt eller påfrestande för den gravida.

Hittills har man tolkat lagen så att hela yrkeskategorier, till exempel dagispersonal, nekas ersättningen.

Nu säger Högsta förvaltningsdomstolen att det måste göras en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall.