Bangladesh hyr mark i Afrika för att odla mat

Bangladesh har arrenderat 400 kvadratkilometer mark i Uganda och Tanzania för att odla mat.

Enligt utrikesdepartementet är målet att producera så mycket som möjligt tillbaka till Bangladesh för att lindra matbristen där.

Bangladeshs 150 miljoner invånare har drabbats hårt av stigande rispriser.

Landet var tidigare självförsörjande, men i takt med folkökning och krympande jordbruksmark har Bangladesh tvingats bli en stor importör.