UD mildrar reserekommendation för Japan

Efter jordbävningskatastrofen i Japan och de problem som uppstått i de drabbade kärnkraftverken, ändrar svenska utrikesdepartementet sina reserekommendationer för svenskar som vistas i Japan.

Med anledning av situationen vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi avråder UD nu i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten från alla resor inom en radie av 80 kilometer från kärnkraftverket Fukushima Daiichi.

UD uppmanar även svenskar att inte vistas i området.

"Det innebär att vi lättar på rekommendationerna och inte längre anger vissa områden, prefekturer och regioner som svenskar ska undvika att resa till. Istället anger vi en 80-kilometerszon runt kärnkraftverket som man inte bör resa till eller vistas i. Det innebär att vi tillsammans med många EU-länder tar steg i liberaliserande riktning", säger Sveriges ambassadör i Tokyo, Stefan Noreén.