EU kräver hårdare budgetdisciplin

1:37 min

Det kommer att bli svårare att smita undan straff för de EU-länder som bryter mot unionens budgetregler. Det står klart efter dagens förhandlingar i Bryssel om den framtida ekonomiska styrningen i EU.

Efter finanskrisen har EU försökt arbeta fram ett paket med sex olika lagar som ska göra det svårare för länder att missköta sina offentliga finanser i framtiden.

Det handlar bland annat om bättre övervakning av samhällsekonomin och att EU-kommissionen ska få ökat inflytande över de nationella budgetarna.

En stor konfliktfråga är däremot fortfarande hur och när ett land ska kunna straffas för brott mot EU:s budgetregler, till exempel genom att man låter sin statsskuld växa för mycket.

Här kräver nu EU-parlamentet en betydligt tuffare lagstiftning än vad flera EU-länder vill ha, till exempel Frankrike. Men Frankrike med flera har i dag tvingats backa. EU-ländernas regeringar har nu gått med på att göra det än mer automatiskt med bötesstraff för de EU-länder som inte följer reglerna om till exempel budgetunderskott och statsskuld.

Sveriges finansminister Anders Borg ser det här som ett viktigt steg framåt.

– Det är bra att parlamentet på ett par områden vill skärpa regelverket så att vi verkligen får tydliga regler med inriktning på stabila offentliga finanser. Där kan det finnas ett kompromissutrymme, säger han.

Anders Borg är också nöjd med hur den kommande EU-lagstiftningen ger utrymme för den svenska lönebildningsmodellen.

– För svensk del är det väldigt viktigt att vi respekterar parternas rätt att sätta löner. Det har vi fått respons för.

Inriktningen är nu att EU-parlamentet och EU-ländernas regeringar före halvårsskiftet slutligen ska kunna enas om de sex nya lagarna för ekonomisk styrning.