Danmark vill ha rättigheter vid Nordpolen

1:29 min

Danmark kommer att kräva rättigheten till resurserna vid Nordpolen. Det kommer fram i ett dokument om landets strategi för Arktis, som den danska tidningen Information har tagit del av.

Enligt FN:s Havsrättskonvention har länder, enligt vissa specifika kriterier, rätt till resurserna i havet inom ett visst område utanför kusten.

Med hänvisning till det väntas Danmark "göra anspråk på kontinentalsockeln i fem områden runt Färöarna och Grönland, däribland själva Nordpolen", som det står i det dokument som danska tidningen Information tagit del av.

Dokumentet är ett utkast till strategi för Arktis fram till och med 2020, som ska presenteras i juni. Det är fem länder som kan ha territorialkrav i Arktis - USA, Kanada, Danmark, Norge och Ryssland.

Om de vill göra anspråk på något område i Arktis ska de skicka in sin ansökan till FN senast 2014, något nu Danmark enligt utkastet alltså kommer att göra.

I och med att Danmark har Grönland som självstyrande territorium centralt placerat i Arktis, så har Danmark "särskilda rättigheter och plikter i regionen" skriver man i dokumentet.

Förutom anspråket på Nordpolen innehåller strategin klargöranden som att naturresurserna i Arktis ska tas till vara, såväl olja som fisk, men på ett så säkert sätt som möjligt för den sårbara miljön och på grönlänningarnas villkor.

Det står också att man ska analysera det danska försvarets framtida roll i Arktis och att man vill ha ett bra samarbete med de andra arktiska nationerna, samt andra aktörer med intresse i Arktis.