Frivilliga militärer har bättre testresultat

1:50 min

De män som frivilligt söker till den grundläggande militära utbildningen som ersatt värnplikten har bättre testresultat både fysiskt och psykiskt än de som mönstrade åren 2009 och 2010. Det visar en sammanställning från Rekryteringsmyndigheten.

– Delvis är det väl för att det ju är folk som verkligen vill detta. Då tränar man ju extra mycket inför mönstringen. Förut var man tvungen att göra lumpen, alla ville inte det och då presterar man kanske inte 100 procent, säger Johan Sundahl från Karlskrona som nu går en grundläggande militär utbildning i Boden. 

Hittills har knappt 3 000 personer gjort antagningsprövningen som ersatt den gamla mönstringen och som består av ungefär samma prov. 

När nu systemet blivit frivilligt har det diskuterats hur det skulle påverka kvalitén på dem som söker militärutbildningen. Och ser man på resultaten för intellektuell, psykisk och fysisk förmåga, är det klart att de män som mönstrade 2009 och 2010 hade sämre resultat än de som nu frivilligt gjort proven, förutom vad gäller kondition och det kan förklaras av att de frivilliga i genomsnitt är lite äldre. 

Överste Per Schedin, ansvarig för försvarets rekrytering är nöjd med att resultaten gått upp. 

– Resultatet är väldigt positivt. Vi kan alltså välja bort individer i en antagningsprocess som faktiskt hade kapacitet att klara av vår utbildning och vår anställning. Vi kan ta individer som är litet bättre än det, till och med, säger Per Schedin. 

Men att resultaten hittills varit bättre för de frivilliga, betyder inte att det kommer att fortsätta vara så. Emma Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan, pekar på att andra länder som gått över till frivillighet efter ett tag fått problem. Precis när frivilligheten är ny kan det locka en grupp extra intresserade som sedan försvinner. 

– De första rekryteringarna fungera mycket som uppsamlingar av de som redan är motiverade och intresserade för att tjänstgöra, säger Emma Jonsson. 

Och utan värnplikt kanske färre på sikt känner till försvaret och då kan antalet sökande gå ner, precis som resultaten. Minskar ungdomsarbetslösheten kan också intresset för att söka gå ner.

De kvinnor som gjort den frivilliga antagningsprövningen har ungefär samma testresultat som de kvinnor som tidigare mönstrade. För kvinnorna så innebar inte avskaffandet av värnplikten någon egentlig förändring, då det varit frivilligt för dem att göra testen för dem hela tiden.