Smärtsam slakt av kor inom EU

En stor del av de kor som slaktas inom EU dör på ett plågsamt sätt. Tre av fyra kor i  EU-länderna  slaktas utan bedövning.

Och att så många som 75 procent av alla nötkreatur som slaktas inom EU utsätts för en plågsam slakt är mycket mer än vad som hittills varit känt. Tidigare har man trott att det handlar om mellan 5 och 10 tio procent.

Det här framgår av en rapport från EU-kommissionen som Svenska Dagbladet skriver om idag.

Nu kräver EU-parlamentets miljöutskott och den svenska regeringen obligatorisk märkning av nötkött, för att konsumenter ska kunna undvika kött från djur som slaktats utan bedövning.