Både kvalitet och kvantitet i urvalet till försvaret

1:34 min

Försvarsminister Sten Tolgfors och Försvarsmakten är mycket nöjda med den utveckling som skett sedan den grundläggande militära utbildningen blev frivillig. De sökande har bättre testresultat både fysiskt och psykiskt jämfört med tidigare. 

– Det visar att det finns både kvantitet och kvalitet i urvalet till försvarsmakten. Man lockar många sökande, och många bra personer. Vi har ett stort söktryck i storleksordningen 10 personer per plats och de siffror som Ekot nu redovisar visar ju att det är kvalitet i ansökningarna, säger Sten Tolgfors.

Hittills har knappt 3 000 personer gjort antagningsprövningen som ersatt den gamla mönstringen och som består av ungefär samma prov.

Ser man på resultaten för intellektuell, psykisk och fysisk förmåga så är det klart att de män som mönstrade 2009 och 2010 på nästan alla punkter hade sämre resultat än de som nu frivilligt gjort proven.

Försvarsmakten är precis som Tolgfors nöjd med resultaten och har än så länge kunnat välja bort personer med bra provresultat.

– Reslutatet är väldigt positiv, säger Per Schein ansvarig för försvarets rekrytering.

Men det är inte säkert att provresultaten kommer att fortsätta vara bättre.

I inledningen av det frivilliga systemet så kan det finns grupp extra intresserade som väntat på att få söka ett visst uppdrag som driver upp resultaten och på sikt kan de gå ner, särskilt om försvarsmakten efter värnplikten sakta blir mindre känd bland unga.

– Det är svårt att säga hur rekryteringsbasen kommer att förändras över tid. De är många faktorer som påverkar. Även om det skulle vara så att vi skulle se en viss nedgång i den generella kravuppfyllnaden, så länge vi uppfyller kraven hos de individer vi antar så ser vi ingen risk med det, säger Per Schedin.