Omplaceringen av fosterbarnen kritiserades hårt

De två fosterbarnen var en månad respektive ett år gamla när de omhändertogs och placerades i fosterhemmet. Det var den biologiska mammans dåvarande hemkommun, Vara som fattade det beslutet, eftersom man ansåg att den biologiska mamman inte var kapabel att ta hand om barnen.

Men när den biologiska mamman flyttade till Marks kommun gjorde socialtjänsten där en annan bedömning. Mamman ville ha tillbaka sina barn och kommunen började arbeta för att flytta hem dem till henne igen.

Hösten 2009 fattade ordförande i sociala utskottet i Marks kommun beslutet att barnen skulle omplaceras, de flyttades då från fosterhemmet där de bott i cirka fyra år och sedan de var små, till ett jourhem och därefter till ett annat fosterhem.

Omplaceringen kritiserades hårt från Socialstyrelsen. Myndigheten menade bland annat att sådana här akuta omplaceringar bara ska ske om barn riskerar att fara illa. I det här fallet fanns inget som tydde på det. Marks kommun fick även kritik för att sättet man omplacerat barnen på, kommunen hade till exempel inte gjort någon utredning som visade på att det var något fel på fosterhemmet. Dessutom gjordes omplaceringen utan att varken barnen eller fosterfamiljen fick någon information om vad som skulle ske.