Kärnkraft

Internationella experter granskar slutförvar

Den internationella kärnenergiorganisationen NEA, ska granska Svensk kärnbränslehanterings ansökan om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen som ska ta ställning till SKB:s ansökan, men för att få en utomstående bedömning har man bjudit in NEA, som nu på förmiddagen presenterar hur granskningen ska ske.

NEA kommer med sina slutsatser nästa sommar. NEA, Nuclear Energy Agency, är en specialistorganisation inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.