Läkare på Sahlgrenska missbedömde hudcancer

2:39 min

I flera års tid kan en läkare på patologen i Göteborg ha gjort felaktiga bedömningar av hudcancerprov. Vid efterkontroller av proven visade det på allvarligare förändringar än vad läkaren tidigare bedömt.

– Detta är ytterst beklagligt och oacceptabelt att man inte har gett riktiga svar med ett sådant här systematiskt fel, säger Mats Tullberg, chefsläkare vid Sahlgrenska.

I 12 års tid har läkaren, som i dag passerat pensionsåldern, varit verksam på Sahlgrenska universitetssjukhuset. På sjukhusets laboratorium har han analyserat de hudprover som skickats in från vårdcentraler och hudkliniker. Främst i Göteborgsområdet men även andra delar av Västra Götaland.

Men när både kollegor och hudläkare började reagera på att deras uppfattning inte stämde överens med mannens bedömning hissades varningsflaggor.

Och vid en närmare kontroll av 27 provsvar har det visats sig att mannen gjort fel.

 --  Det rör sig om gränsfallen emellan det som vi kallar normalt och elakartat. Det är de fallen som har omgranskats och där har man hittat att en del av de här granskningarna inte har varit korrekta, säger Peter Larsson är divisionchef för laboratoriemedicin på Sahlgrenska

Malignt melanom eller hudcancer drabbar enligt Cancerfonden omkring 2 800 personer varje år. Upptäcks cancern i tid går den att bota men varje år dör upp till 500 personer.

För att upptäcka cancern ska vissa hudprov som befinner sig i gränslandet mellan att vara normalt eller elakartat granskas av ett särskilt hudteam för en säkrare kontroll. Istället har läkaren i Göteborg av någon anledning felaktigt bedömt proverna som tillräckligt avvikande.

– Det förefaller så men utredningen får visa mer detaljerat. Det är lite tidigt att säga.

Men enligt rutinerna skulle han skicka iväg proverna till kollegor?

– Ja.

Vad det här innebär för de patienter som fått felaktiga provsvar är än så länge oklart. I några fall har de ändå fått en förebyggande behandling och sjukhuset ska nu följa upp de 27 fall som man hittills har hittat.

Dessutom ska mannens samtliga bedömningar de senast fem åren granskas, det handlar om 2 500 provsvar.

Läkaren själv har än inte gett någon förklaring till missarna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har under dagen öppnat upp en särskild telefonlinje för den som är orolig. Då ska man kunna få svar på om ens hudprov har granskats av den aktuella läkaren.

 – De patienter som är berörda har kontaktats eller kommer att kontaktas snarast och få kompletterande behandling om så är nödvändigt och det ska ske inom en vecka, säger Mats Tullberg.

Men gäller det bara de fall ni känner till? Ni har ju 2 500 provsvar att gå igenom också.

– Vi har i dag ingen stark misstanke på att det finns felaktigheter inom andra delar men självklart, om misstanke uppstår, kommer vi att agera direkt, om det framkommer mer upplysningar.