”Insatsen med Gripenplan är avklarad”

Socialdemokraterna kan nu tänka sig en fortsatt svensk militär insats i Libyen för att hävda vapenembargot mot Libyen. Men den svenska militära insatsen som nu består av Gripenplan ser partiet som avklarad. Men en fortsättning skulle kunna bestå av fartyg från svenska marinen eller transportflygplan.

– Vår ambition, vår vilja är att bidra bredare och inte fokusera så ensidigt på den Gripeninsats som är, säger Håkan Juholt.

Socialdemokraterna har tidigare bara sagt att den svenska flyginsatsen med åtta JAS Gripenplan ska avslutas vid halvårsskiftet och inget om någon annan militär fortsättning som alternativ, när Ekot frågat. Så här sa Juholt på Första maj:

– Vi tar vårt ansvar under tre månader, sedan får någon annan komma.

Men nu öppnar Socialdemokraterna alltså för att svenska militärfartyg eller transportflygplan kan sättas in och på sikt kanske fredsbevarande trupper.

Precis som tidigare vill partiet bidra med humanitär hjälp och till uppbyggnaden av en demokratisk stat i Libyen.

Men även om FN uttryckligen skulle be Sverige att fortsätta med Gripeninsatsen är Juholt mycket tveksam till en fortsättning.

– Vi ser insatsen för att hävda flygförbudszonen som utklarad, uppklarad, avklarad.

SSU:s ordförande Jytte Guteland tycker att det är bra att partiet nu öppnar för fortsatt svensk militär insats i Libyen.

– Det var en viktigt vändning från den socialdemokratiska partiledningen och viktigt framför allt för att visa folket i Libyen att Sverige kommer att stå på deras sida.

Nu menar Håkan Juholt att även om FN frågor så är han svårt att se någon fortsättning av den svenska flyginsatsen. Hur ser du på det?

– Skulle FN vilja se ett stöd för att upprätthålla flygförbudszonen så tycker jag fortfarande att Sverige ska bistå med det stödet, säger Jytte Guteland.

Utrikesminister Carl Bildt tycker att Sverige ska ställa upp med den militära insats som FN behöver.

– Får vi en fråga om vi ska ställa upp med någonting som vi kan ställa upp med, så enligt regeringens uppfattning ska vi ställa upp med det. Sedan återstår att se vad Socialdemokraterna säger när vi kommer fram till den situationen.

Miljöpartiet tycker att det nu är för tidigt att ta ställning till en fortsatt militär insats i Libyen. Men Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly vill inte ha någon militär insats i Libyen efter halvårsskiftet.

– Ja, min utgångspunkt är det inte kommer att behövas och att vi därför säger nej till en sådan förfrågan om det inte händer något oförutsett, säger Lars Ohly.