Stora brister i svenska brottsutredningar

Kvaliteten på brottsutredningar måste bli bättre. I dag finns stora brister och metoder för kvalitetssäkring glöms bort. Nu måste myndigheter ta fram ordentliga riktlinjer, menar en statlig utredning som presenterades i dag.

– Metoderna som man har inför för kvalitetssäkring har inte kommit att tillämpas kontinuerligt. Ett exempel är att många personer får bötesstraff, trots att det inte motsvarar vad man har gjort. Det finns brister i polisens undersökning och det ger domstolarna ett för dåligt underlag, säger utredaren Staffan Levén.

Förundersökningsutredningen tar upp en rad frågor om säkerhet kring förundersökningar. 

Bland annat handlar dessa frågor om tydligare objektivitet - att en undersökning inte får fastna i ett spår och då inte ta med bevismaterial som talar för den misstänkte.

En fråga som tas upp handlar om det sidomaterial som finns, det vill materialet som inte kommer med i själva förundersökningen, ska sammanställas på att den misstänktes advokat lättare kan se vad den innehåller.

Utredningen har också beslutat att föreslå att det inte blir sekretess på bilder i samband med filmade förhör, något som flera expteret var emot.

Det var också delade meningar om beslutet att inte föreslå skyldighet att förstöra kopierad bevisning när en förundersökning är nedlagd.

Nu ska frågorna utredas vidare för att kunna ta fram nya, tydligare riktlinjer.

Justitieminister Beatrice Ask.

 meningar om beslutet att inte föreslå skyldighet att förstöra kopierad bevisning när en förundersökning är nedlagd.

Nu ska frågorna utredas vidare för att kunna ta fram nya, tydligare riktlinjer.

– Jag tycker att vi ska höga krav på förundersökningar och vi måste rätta ut en del av de frågor som vi har sett under senare år, säger justitieminister Beatrice Ask.

Med tanke på hur många frågor som tagits upp i utredningen – är Sverige rättssäkert i dag?

– Ja, det menar jag att det är. Problemet är att vi kan göra saker bättre. Med tydliga regler och riktlinjer så kan vi minska risken för att den mänskliga faktorn gör att det blir fel i något ärende, säger Beatrice Ask.