Boendebristen för ensamma flyktingbarn är akut

2:26 min

Det är akut brist på platser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Sverige. Minst 500 platser saknas och för att skapa flera vill Migrationsverket nu ändra på kraven för hur flyktingbarnen ska bo.

Caroline Henjered vid Migrationsverket efterlyser en mjukare tolkning av lagstiftningen.

– Vad vi har sett i utvecklingen är att det kommer barn ifrån olika länder med olika förutsättningar. Många kommer i vår lagstiftning som barn, men som många gånger levt och tagit ansvar som vuxna. Frågan är om det är behandlingshem eller hem för vård eller boende, vilken nivå det ska vara kring det, säger hon.

Anledningen till Migrationsverkets begäran är att kommunerna fått allt svårare att ordna HVB-platser till flyktingarna. Förra året sökte närmare 2 400 ensamkommande unga asyl i Sverige. Lika många väntas i år. De kan placeras antingen hos släktingar, i familjehem eller i HVB-hem – hem för vård eller boende. I sådana hem bor också många svenska barn med trasslig uppväxt.

16-årige Mohammad bor i ett HVB-hem i Luleå. Han kommer från Afghanistan och har bott i Sverige i elva månader. Han tycker att boendet är bra.

– Det är jättebra att bo i Luleå i Sverige, tänker jag. Till exempel i boendet vi pratar med varandra och vi pratar med personalen om allt möjligt. Det är jättebra både för mig och för andra som bor här. Vi hjälper varandra jättemycket. Eftersom vi har kommit nyss till Sverige så har vi så många problem som vi inte kan lösa själva.

Men Migrationsverket är inte lika nöjt som Mohammad. De vill att flyktingbarnen ska bo annorlunda och har vid upprepade möten med Socialstyrelsen bett om ändrade krav för flyktingbarnens boende. Caroline Henjered ifrågasätter om institutionsvård är det bästa för de ensamma barnen men vad de egentligen behöver är hon inte lika säker på.

– Man kanske behöver stöd med en koppling mellan omvårdnad och skola. Man kanske behöver annat stöd. Det kan vara andra insatser kopplade till undervisning som ska finnas i det sammanhanget.

Men att förändra reglerna så att svenska barn och flyktingbarn ska behandlas olika på HVB-hemmen är inte aktuellt, säger överdirektör Håkan Ceder vid Socialstyrelsen:

–  Vi har kommit fram till att regering och riksdag har varit så tydlig när den här reformen beslutades. Det är familjehem eller hem för vård eller boende som gäller som boendeformer. Och då med de kvalitetskrav som finns kopplade till de här boendeformerna, säger han.

Under flera år har myndigheterna försökt öka antalet platser för de ensamkommande, men det har inte hjälpt. Nu ska generaldirektörerna från tre myndigheter liksom landshövdingarna och länsstyrelserna mötas för att diskutera boendefrågorna. Någon ändring av Socialstyrelsens föreskrifter för boendet blir det dock inte, säger överdirektör Håkan Ceder.