Ökad klyfta mellan Putin och Medvedev

Två timmar direktsänd presskonferens med president Dmitrij Medvedev visade framförallt att klyftan mellan presidenten och premiärminister Vladimir Putin vuxit.

Det som hittills framställts som en enad front krackelerar allt mer. På punkt efter punkt försökte presidenten Dmitrij Medvedev ge en bild av att han och premiärminister Vladimir Putin har samma uppfattning, men  bisatserna avslöjade att så ändå inte är fallet.

Enligt Medvedev är den största skillnaden mellan honom och premiärminister Putin synen på hur fort Ryssland ska moderniseras.

– Om modernisering har jag, kanske, en något annorlunda ståndpunkt mot premiärministern, eftersom han säger att modernisering är en lugn och gradvis process. Jag anser att moderniseringen kan gå snabbare utan att förstöra det vi har uppnått hittills och att nå goda resultat, sa Dmitrij Medvedev.

Medvedev vill skapa en mer innovationsdriven ekonomi, som inte bara vilar på landets stora olje- och gasresurser. Själva platsen för presskonferensen var vald just med tanke på denna image Medvedev vill skapa av sig själv som en mer modern, IT-kunnig, bloggande, twittrande och öppen president.

En annan punkt där de två diametralt skiljer sig åt handlar om Michail Chodorkovskij, den fd grundaren och ägaren av oljebolaget Yukos, en gång Rysslands rikaste man, men fängslad sedan hösten 2003 för bland annat svindleri, penningtvätt och stöld. Åtal och domar, som anses Kremls försök att tysta en politisk motståndare.

– Chodorkovskij utgör inte någon fara för samhället om han skulle friges från fängelse, svarade Medvedev på en fråga om oljemagnaten.

Frågan är politiskt mycket känslig, eftersom Chodorkovskij fängslades när han valde en Kremlkritisk väg.

I tisdags beslöt en domstol i Moskva att flytta fram rättegången, som ska avgöra en överklagan från Chodorkovskij försvar av domen, som förlängt fängelsestraffet till 2017, alltså långt efter presidentvalet.

Rättegången är framskjuten till 24:e maj.

Vladimir Putin har å sin sida jämfört Chodorkovskiij med amerikanske gangstern Al Capone och sa i december förra året att han är en tjuv, som bör stanna kvar i fängelse.

Men Medvedev gick inte så långt som till att svara på om han kan tänka sig en benådning av den före detta oljekungen.

Han sa också att han vill se en helt ny regering efter presidentvalet 2012 och konstaterade som svar på flera frågor om lokala makthavare att inga politiker bör sitta för länge vid makten, ett svar som möjligen skulle kunna tolkas som en släng mot Vladimir Putin och dennes eventuella ambitioner att återta presidentposten.

De flesta frågor Medvedev svarade på annars handlade om intern rysk politik. Likt Putin valde han att ta frågor från så kallade landsbygdsjournalister, oftast från någon lokal internettidning.

Det handlade om ungdomar som lämnar ryska fjärranöstern för att där inte finns jobb. Om svår brottslighet i Kuban i södra Ryssland och om varför ingen förändring sker när det gäller den höga arbetslösheten i södra Ryssland, särskilt i de kaukasiska delrepublikerna som Tjetjenien.

Men där fanns också storpolitiken i ryska grannområden, det vill säga, Ukraina. En journalist från Kiev fick svaret att det inte går att sitta på två stolar när det gäller om Ukraina ska söka sig mot Europa och EU eller vara nära Ryssland. Antingen handlar ni med oss eller också med dem, var det krassa budskapet från Dmitrij Medvedev, som plötsligt lät som ett eko från premiärminister Putin.

Han klargjorde också att Ryssland inte kommer att rösta för någon FN:resolution mot Syrien och dess ledare Bashar al-Assad. Assad bör få mer tid för att genomföra reformer var Medvedevs budskap.

Och när det gäller relationen till USA klargjorde Medvedev att om det ska bli något förlängt avtal om nedrustning av kärnvapen så bör det kopplas samman med det missilförsvarssystem USA planerar i rysk närhet, det vill säga i Polen och Tjeckien.

Det nya Start-avtalet begränsar bland annat antalet strategiska kärnvapenstridsspetsar och skrevs under i februari i år.