"Inte KI:s roll att peka ut löneutrymmet"

1:58 min

Om löneökningarna stannar på 3,1 procent per år de kommande åren gynnas svensk ekonomi. Det är en bedömning som Konjunkturinstitutet (KI) gör i en ny rapport.

– Om man är lite mer försiktig i den kommande avtalsrörelsen så man stannar på drygt tre procent i löneökningar kan det vara möjligt att komma ner i en långsiktig arbetslöshetsnivå på fem procent, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén.

Med löneökningar på 3,1 procent per år de kommande åren (2012-2014) skulle Sverige alltså kunna nå en låg arbetslöshet på omkring fem procent. Det bland annat eftersom lägre lönekostnader skulle öka företagens vilja att anställa, menar Mats Dillén.

I sin vårprognos tidigare i år spådde KI att löneökningarna landar på omkring 3,5 procent per år. Det menar Mats Dillén skulle betyda en större arbetslöshet, 60 000 fler skulle vara arbetslösa.

Med högre löneökningar skulle Riksbanken också behöva höja reporäntan 0,5 procentenheter mer än om löneökningarna stannar på en lägre nivå menar KI. Det eftersom inflationen riskerar att stiga. Med lägre löneökningar på 3,1 procent skulle också hushållens disponibla inkomst öka, säger Mats Dillén.

– Det kan låta lite paradoxalt, men det beror dels på med lägre löneökningstakt får vi snabbare sysselsättningstillväxt och hushållen får större arbetsinkomster. Med högre sysselsättningstillväxt får vi också bättre offentliga finanser. Då skapas ett litet utrymme för skattesänkningar.

I höst är det dags för arbetsgivare och fackförbund att förhandla om nya avtal igen. Tjänstemannafacket Unionen tycker inte Konjunkturinstitutet ska lägga sig i hur stora löneökningarna får bli, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. 

 --Jag tycker att KI går utöver sitt uppdrag när man pekar ut löneutrymmet. De har en viktig roll i att analysera förutsättningarna men det är inte deras roll att peka ut löneutrymmet.

Vad tycker du själv om den här nivån när man ger 3,1 procent som lämplig total löneökning för att Sveriges ekonomi ska växa som bäst?

– Jag kommenterar inte nivån utan vi kommer ställa våra krav efter sommarn och sen kommer vi i förhandlingar i höst landa i en nivå som jag är övertygad om kommer skapa både reallöneökningar och positiva effekter på konkurrenskraft och sysselsättning, säger Niklas Hjert.