Expertgrupp ska granska slutförvar i Forsmark

1:56 min

Internationella kärnenergibyrån NEA har tillsatt en expertgrupp som ska granska Svensk kärnbränslehanterings ansökan om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark.  I dag presenterades expertgruppen som leds av den tyske kemisten Michel Sailer.

Michel Sailer berättar att expertgruppen som ska granska SKB:s ansökan om slutförvar av kärnbränsle består av tio medlemmar från olika yrkesgrupper, institutioner och länder. Till exempel är en av forskarna gruppen specialiserad på kopparkorrosion.

Enligt SKB:s ansökan ska det radioaktiva kärnbränslet nämligen förvaras i kopparkaplsar. Men kritiker har hävdat att metoden är osäker eftersom kopparkapslarna kan korrodera - alltså rosta.

Johan Swahn leder Naturskyddsföreningen kärnavfallsgrupp och han välkomnar den internationella granskningsgruppen. Men han är kritisk till att de inte kommer att ta ställning till det alternativa förslaget som Naturskyddsföreningen lagt fram.

– Det är lite konstigt eftersom en av de viktiga frågorna är om det kan finnas alternativ som är bättre, säger Johan Swahn.

Björn Dverstorp är Strålsäkerhetsmyndighetens specialist i geologisk slutförvaring.

– Nej, de kommer inte värdera alternativen men de kommer bedöma SKB:S argumentation för valet av huvudmetod  i enhet med internationell praxis, säger Björn Dverstorp.

Den internationella expertgruppen som nu inleder sin granskning är inbjuden av regeringen och kommer att presentera sina slutsatser nästa sommar.

Därefter kommer det att ta ytterligare ett par år innan Strålsäkerhetsmyndigheten blir klar med sin bedömning. Först efter det ska Regeringens bestämma om det blir ett slutförvar i Forsmark. I så fall blir slutförvaret det första i sitt slag som byggs.

Björn Dverstorp på strålsäkerhetsmyndigheten igen.

– Självfallet är det så att detta innebär att vi kommer ha världens ögon på oss. Det kommer vara ett stort internationellt intresse för både vår egen granskning, men också den internationella expertgruppens granskning, säger Björn Dverstorp.