MP vill ha förändring i utlänningslagen

1:52 min

Det väntar hårda förhandlingar mellan regeringen och Miljöpartiet om utlänningslagen ska ändras eller inte. Häromveckan presenterades en kartläggning av hur lagen tolkas och Miljöpartiet säger nu att de kommer att fortsätta driva kravet på en lagändring så att det blir lättare att stanna i Sverige.

– Vi ser att det behövs en förändring i mer human riktning, att fler personer kan få stanna. Det finns fall där situationen är så pass beklämmande att det är fullt rimligt att de personerna får stanna i Sverige och fortsätta sin uppväxt här, säger Maria Ferm som är flyktingpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

För snart tre månader sedan presenterade Miljöpartiet och regeringen en överenskommelse om migrationspolitiken.

Miljöpartiet räknade med att det skulle leda till nya regler som gör det lättare att få stanna i Sverige.

Partierna kom nämligen överens om att vänta in en pågående kartläggning som handlade om hur bestämmelsen om vilka som få stanna på grund av så kallade synnerligen ömmande omständigheter tolkats. Om kartläggningen visade att bestämmelsen tillämpats på ett annat sätt än vad lagstiftaren avsett skulle reglerna ändras.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand hade då en mycket klar bild över vad resultatet skulle visa.

– Vår bedömning och de flesta andras bedömning är att det är grupper som har fallit utanför. Vi menar att det är helt uppenbart att man i utredningen kommer att komma fram till att det är grupper som har kommit utanför, sa Maria Wetterstrand då.

För två veckor sedan var kartläggningen klar. En av slutsatserna är att det inte finns stöd att säga att vissa grupper hamnat utanför bedömningen. En annan slutsats är att myndigheter ibland tolkat lagen till och med mer genröst än gällande rätt.

Om det blivit svårare eller enklare att få stanna i jämförelse med den gamla lagstiftningen kan inte kartläggningen ge svar på. Migrationsminister Tobias Billström menar att kartläggningen visar att bestämmelsen om "synnerligen ömmande skäl" används som det var tänkt och ser inget behov av ny lagstiftning.

Men Miljöpartiet kommer alltså att fortsätta driva frågan i de fortsatta diskussionerna med regeringen.

– Det är inte konstigt att vi har olika ingångar i frågan. Men det är klart att vi kommer att sätta oss ner och diskutera om hur vi kan komma vidare, säger Maria Ferm.