Sverige

Natostöd minskar

Stödet för att Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato sjunker. Andelen som nu är positiva är nu bara  23 procent.

Stödet för att Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato sjunker.

Det är en minskning med tio procentenheter sedan mätningen i mars 2009, enligt en opinionsundersökning som Sifo gjort på uppdrag av Svenska Dagbladet.

I stället har andelen som är tveksamma eller inte vet, ökat lika mycket och ligger nu på 27 procent.

Andelen negativa, 50 procent, är på samma nivå som 2009.


Sifo telefonintervjuade 1 000 personer under tiden 4-10 maj.