Stora ekonomiska problem väntar Japan

1:13 min

Japans ekonomi har drabbats hårdare än vad man tidigare beräknat av den stora jordbävningskatastrofen. Det visar de första officiella uppgifterna.

Här i Tokyo har regeringen har i dag publicerat uppgifter om hur Japans BNP påverkats av den tredubbla katastrofen som drabbade landet för snart två månader sedan.

Uppgifterna gäller det första kvartalet i år.

Räknat på årstakt, föll BNP med 3,6 procent.

Det är nästan dubbelt så mycket som analytikerna hade räknat med.

Siffrorna ska dessutom ses mot bakgrund av att jordbävningen inträffade den 11 mars, alltså med bara tre veckor kvar av det första kvartalet.

Det innebär att nästa kvartal med säkerhet kommer att uppvisa ännu sämre siffror, eftersom den delvis förlamade produktionsapparaten i området då kommer att påverka hela perioden.

Det här är det andra kvartalet i rad som Japans BNP krymper.

Japan hade alltså fallit tillbaka i nedgång redan innan jordbävningen slog till.

Det ger en fördjupad bild av de problem som Japan står inför.

Japans regering hade hoppats, att den ekonomiska uppgången i resten av världen skulle öka efterfrågan på japanska varor och ge landet draghjälp.

Då kom tsunamin och slog ut viktiga delar av exportindustrin och raderade ut den förhoppningen.