Bowlinghallar granskas efter dödsolyckor

1:49 min

Efter flera dödsolyckor utomlands granskar Arbetsmiljöverket just nu landets bowlinghallar. Det är maskinerna som hanterar käglorna som kan vara livsfarliga enligt verket.

– Risken är mest klämskador, med äldre maskiner kan det också vara risk för elskador, säger  Per-Anders Hörlin, ordförande för Sveriges bowlinghallars förbund.

Här på Bowlingcity i Jönköping visar Per-Anders Hörlin den maskin som hanterar käglorna. Och det är just den här maskinen som kan vara farlig.

– Här tar kägelhissen upp käglorna och fördelar ut dem på en rem som levererar dem i varje fack, säger Per-Anders Hörlin.

Arbetsmiljlöverket har nu inlett en granskning av bowlinghallar runt om i landet. De inspektioner som redan har genomförts visar att det finns brister, säger Monica Torgrip, byrådirektör på Arbetsmiljöverket. 

– Om du hade sett en sådan här anläggning på en verkstadsindustri hade den inte varit igång, den hade aldrig accepterats där, säger Monica Torgrip.

I Sverige är vi förskonade från allvarliga olyckor, men erfarenheter från andra länder gör nu att Arbetsmiljöverket agerar.

– Vi har haft dödsfall i både England och Danmark, Monica Torgrip.

Och för landets bowlinghallar väntar nu stora investeringar. Mellan 15 och 40 000 kronor per bana räknar Arbetsmiljöverket med att det kommer kosta att göra säkerhetsförbättringar.

Per-Anders Hörlin välkomnar granskningen, men tycker att kraven från Arbetsmiljöverket är för långtgående i förhållande till antalet olyckor. Och han befarar nu att kraven på förbättringar kommer att leda till att hallar tvingas slå igen.

– För mindre hallar i mindre kommuner kommer det att bli mycket tufft. Det känns jättetråkigt, vi är en sport som tre miljoner svenskar utövar varje år, säger Per-Anders Hörlin.