EU-länder når inte biståndsmål inom utsatt tid

2:08 min

Gapet mellan hur mycket bistånd EU-länderna har lovat att ge och hur mycket de verkligen ger växer. För att kunna nå målet på hur mycket bistånd varje EU-land ska ge kommer det att krävas ytterligare 25 år, trots att målet egentligen ska vara uppnått om mindre än fyra år.

Det konstaterar 1 600 europeiska biståndsorganisationer i en rapport. En av organisationerna är Diakonia där Ulrika Modéer är policychef.

– Det förklaras ofta med den ekonomiska krisen, men vi kan också se en bristande politisk vilja och det är djupt bekymmersamt. De mål som man har satt upp kommer inte att gå att nå när biståndet ser ut så här.

15 miljarder euro fattades det mot vad man hade kommit överens om att ge i bistånd förra året.

Bara nio av de 27 EU-länderna klarade biståndsmålet enligt rapporten som ges ut av samordningsgruppen Concord, där de flesta biståndsorganisationerna ingår.

För sex år sedan kom EU-länderna överens om att öka sitt bistånd till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, det målet ska vara nått år 2015. Delmålet för förra året var att 0,56 procent av BNI skulle gå till bistånd, men så blev det inte.

Inte nog med det, av de pengar som bokförts som bistånd ingår också sådant som flyktingmottagande, klimatåtgärder, kostnader för utländska studenter och, som Ekot rapporterade om nyligen, finansiering av ambassader vilket är en urholkning av biståndsbegreppet enligt rapporten.

Och att just Sverige, som annars är ett av länderna i topp, är med och urholkar biståndsbegreppet är extra bekymmersamt enligt Ulrika Modéer på Diakonia.

– Sverige har verkligen varit ett föredöme för länderna i Europa. Det är många länder som tittar på Sverige och ser att när Sverige börjar tumma på reglerna och inte når upp till nivåer, då anser andra länder som redan har tummat på reglerna att det inte gör så mycket.

Att EU-länderna kommer att nå sitt biståndsmål till 2015 är en dröm som redan nu tycks vara krossad, men det är inte vi som får lida för det. Det är de som redan har det sämst ställt.

– Redan utsatta människor lever ju idag i en situation där livsmedelspriserna ökar och där länderna är i djupt svåra situationer ekonomiskt. I många av de här länderna är biståndet helt centralt för utveckling, säger Ulrika Modéer.