Brist på patologer hotar patientsäkerheten

1:25 min

Det råder stor brist på patologer i svensk sjukvård och det kan bidra till att provsvar feltolkas, som i Göteborg och Linköping där ett stort antal cancerdiagnoser missats. Professor emeritus Anders Hjerpe vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge säger att det kan vara en risk för patienterna.

– Den brist vi har i dag kan innebära en risk för patienterna, säger Anders Hjerpe.

I höstas gjorde Cancerfonden och Svensk patologförening en undersökning som visade att det saknas mer än 100 patologer i Sverige. Och det innebär enligt undersökningen fördröjda diagnoser och patientrisker.

Med färre patologer blir bedömningarna mer osäkra, men enligt Anders Hjerpe är det ändå ovanligt att allvarligare fel slinker igenom.

– Det förekommer att det görs felbedömningar men de brukar fångas upp. Att det slinker igenom den här typen av fel, det är ovanligt.

Socialstyrelsen rekommenderar att man vid de mer svårtolkade fallen kallar ihop en konferens med olika specialister för att göra bedömningen säkrare, men det går i dagens sjukvård inte alltid att genomföra säger Anders Hjerpe.

– Sådant finns väl på många ställen men inte på alla ställen. De få fall jag varit involverad via ansvarsnämnden har det ibland varit brister i den här hanteringen.

Vad skulle göra tolkningen säkrare?

– Jag tror man måste bygga ut patologin så att den i Sverige har en standard som är jämförbar med Norge, Danmark och Finland. Vi skulle behöva öka antalet patologer med 50 procent för att komma upp till våra grannländers standard.