Utrotad insekt hittad på gård i Skåne

Insekten, oxstyng, som varit utrotad sedan länge har påträffats på en gård i skånska Tomelilla.

För nötkreatur är det en mycket otrevlig insekt. Larver från insekten, som är en sorts fluga, fanns i ryggbölder på nötkreatur där de lever som parasiter och vållar djuret stor smärta.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) försöker nu kartlägga hur oxstynget hamnat i den skånska djurbesättningen.