Sjukhus granskar efter missar hos cancerläkare

2:14 min

Uppgifterna att en läkare vid Sahlgrenska i Göteborg missat många cancerfall har skapat debatt om cancervårdens resurser och bristen på patologer. Regeringen har satt igång en översyn och i dag beslutade Socialstyrelsen att utreda händelserna vid Sahlgrenska.

– Mot bakgrunden att vi också hade ett antal Lex Maria anmälningar och då vill vi se att vi nu har kommit till rätta med den problematiken, säger Christer Andersson som är chefsläkare vid universitetssjukhuset i Linköping.

I Linköping har en patolog sju gånger blivit Lex Maria anmäld för att han missat att ställa rätt diagnos på cancerfall. Det har gjort att sjukhuset förändrat rutinerna, men händelserna i Göteborg fick ändå chefsläkare Christer Andersson att fundera över patientsäkerheten. Därför ska ett antal slumpvist genomförda bedömningar granskas på nytt.

– Vi ska ta en del slumpmässiga stickprover för att se om det kan finnas någonting som ska föranleda någon ny utredning. Det här är ett sätt att kontrollera att våra rutiner är säkra och att vi inte missar tumördiagnoser på det sättet som det uppmärksammats i Göteborg.

I går berättade Ekot att en patolog på Sahlgrenska i Göteborg felbedömt inte mindre än 27 prover. Detta har nu lett till att läkaren stängts av och att alla bedömningar han gjorde de senaste fem åren granskas på nytt. Sahlgrenska inrättade även en jourtelefon dit oroliga kunde höra av sig.

– Det var ett 30-tal samtal under tiden då linjen var öppen. Vi har uppfattat att linjen behöver hållas öppen längre än vi planerat, säger chefsläkare Mats Tullberg.

Sahlgrenska har nu ett digert och brådskande arbete framför sig med att granska alla prover på nytt och ta sig an de 27 patienter som fått en felaktig bedömning.

Dessutom ska man undersöka om rutinerna fungerar eller behöver ändras.

– Det kan absolut bli frågan om att se över rutinerna, förbättra dem eller införa rutiner som saknas.

Det finns inga nationella riktlinjer för hur rutinerna för granskning av patologprov ska se ut. Istället är det varje enskilt sjukhus som avgör vad som krävs för patientsäkerheten. Men ett bekymmer är att det sedan flera är råder stor brist på patologer i hela landet. Det kan vara en säkerhetsrisk för patienten, menar Anders Hjerpe, professor emeritus vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Den brist vi har i dag kan innebära en risk för patienterna. Jag tror man måste bygga ut patologin så att den i Sverige har en standard som är jämförbar med Norge, Danmark och Finland. Vi skulle behöva öka antalet patologer med 50 procent för att komma upp till våra grannländers standard.