Sahlgrenska utreder patologverksamhet

1:49 min

Sahlgrenska universitetssjukhuset ska nu göra en större utredning av patologverksamheten efter problem med tre felbedömningar av hudcancer.

Det var redan i juni förra året som problem med tre felbedömningar av hudcancer på Sahlgrenska universitetssjukhuset upptäcktes. En av felbedömningarna ledde till att en patient som friskförklarats dog fem månader senare av malignt melanom.

De tre felbedömningarna Lex Maria-anmäldes och är tre fall utöver de 27 fall som Ekot tidigare har rapporterat om.

Att man inte förstod då att det kunde röra sig om ett systematiskt fel förklarar Mats Tullberg, chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– De här tre fallen är av olika slag och rör andra problem som man har sett, bland annat fördröjning av provsvar. Men på tidpunkten när de skickades in fanns det inte någon misstanke, man kunde inte se att det var ett mönster av det slaget som upptäcktes nu. Det är klart att nu i efterhand ställer sig alla frågan om de här anmälningarna skulle kunna ha lett till att det här upptäcktes tidigare, och det får utredningen visa om så är fallet, säger Mats Tullberg.

Felen som rör Lex Maria-anmälan handlar inte bara om felbedömningar på patologen utan också om förväxlade och försenade provsvar.

Nu kommer Sahlgrenska att göra en större utredning. Man kommer även att se över om medarbetare har larmat om felaktigheter. Mats Tullberg tycker att det är viktigt att man nu ser över hela verksamheten på patologen.

– Det här kommer att ingå i en stor översyn av patologverksamheten, både när det gäller kvalitet på provsvar som att de är riktiga men också att handläggningstider är adekvata. Jag kan se att vi har avvikelser som man nu kan tolka som tecken på att det har varit problem. De här tre Lex Maria-anmälningarna är naturligtvis väldigt viktiga att ta med i vår utredning för de kan tala för att det finns brister som måste åtgärdas. Och en Lex Maria-anmälan ska leda till adekvata åtgärder så jag räknar med att när utredningarna och åtgärderna är färdiga så har vi redan där förbättringar. Vi kommer att ta med dem i den här större utredningen, säger Mats Tullberg.