Natoflyg attackerade libyska fartyg

1:40 min

I natt gick Natoflyg till attack mot libyska örlogsfartyg i flera hamnar. Målet var att slå den libyska marinen, men attackerna kan också ha andra strategiska syften.

Kraftiga explosioner hördes i Tripolis hamn i natt. Eldsflammor och rök steg upp från bombade fartyg och kajanläggningar.

Sammanlagt träffades åtta libyska örlogsfartyg i tre hamnar. Förutom i Tripoli bombade Natoflyg även hamnarna längre österut i Al khums och Sirte.

Kadaffiregimen har använt marinen för att försöka skära av rebellernas försörjningsleder till sjöss.

Nattens Natobombningar kan vara ett försök att slå ut den möjligheten för Kadaffi.

Men troligen har Nato ett vidare syfte med attackerna mot hamnarna, säger Stefan Ring försvarsstrategisk expret på Försvarshögskolan i Stockholm:

– Nato vill sända tydliga politiska signaler till Kadaffi att man beslutsamma att fortsätta krigsföringen. Signalerna är inte riktade till Kadaffi i första hand utan till skikten under honom. Det man hoppas på at är att hans maktapparat ska falla samman och att man ska uppnå den vapenvila som är det yttersta målet med FN-resolutionen, säger Stefan Ring.