Intresse för vindkraftskooperativ fortfarande lågt

2:10 min

Intresset för att bilda så kallade vindkraftskooperativ har kommit av sig och är fortfarande lågt jämfört med i till exempel grannlandet Danmark. Antalet svenskar som köper andelsägd vindkraft ökar visserligen, men det går långsamt. Det visar en ny sammanställning från Energimyndigheten.

Lennart Brändström i Västerbottniska Sikeå är en av drygt 25 000 andelsägare idag.

– Jag har köpt 30 andelar av något verk här så jag har då tillförsäkrat mig en produktion av 30 000 kilowatt på årsbasis, säger han.

Ljudet från bladen på det knappt 100 meter höga vindkraftsverket viner i vinden här på Granberget i Sikeå, längs med E4:an mellan Umeå och Skellefteå.

Ett vindkraftskooperativ fungerar så att du köper andelar i ett eller flera kraftverk och får sen handla el till ett lägre pris än elbolagens, så som Lennart har gjort.

– När börjar det betala sig? Jag räknar med att den här investeringen jag har gjort har en pay-off tid på 9,5 år, säger Lennart Brändström.

I dag finns det knappt 90 stycken vindkraftskooperativ med drygt 25 000 medlemmar totalt, enligt en sammanställning som Energimyndigheten och Nätverket för Vindbruk har gjort.

Det är 6000 personer fler än våren 2009, men totalt sett relativt få jämfört med Danmark där 150 000 hushåll äger andelsägd vindkraft, konstaterar Kajsa Olsson på Energimyndigheten.

– Ja vi har ju en bit kvar till 150 000, det har vi ju, säger hon.

Kajsa Olsson tror att en förklaring kan vara diskussionen om att andelsägarna ska börja betala skatt för det rabatterade elpriset, alltså för mellanskillnaden mot det högre marknadspriset.

Det påpekade Skatteverket redan 2008, men efter flera överklaganden så fastställde regeringsrätten Skatteverkets ställningstagande först förra sommaren. Och ännu har inget av vindkraftskooperativen beskattats.

– Det har ju ringt många människor och undrat då. Ska du gå med i ett kooperativ så måste du investera pengar och i och med att skatten inte har börjat tas ut än så har man ju inte kunnat se konsekvenserna rent ekonomiskt än.

Och Lennart Brändström tror att fler kanske gör som han framöver när det finns några faktiska fall att jämföra med.

– Ja, det är ju lika för alla så då vet man ju hur det slår mot mig personligen också, säger han.