Nedlagda ambassadbyggnader säljs för miljoner

1:27 min

Utrikesdepartementet genomför just nu nedläggning av flera ambassader, sedan oppositionen i riksdagen tvingat igenom en besparing på 300 miljoner kronor. Samtidigt får staten också in många miljoner i statskassan, när de nedlagda ambassadernas byggnader och tomter bjuds ut till försäljning.

Av den besparing som regeringen nu tvingas göra faller 140 miljoner kronor på utrikesdepartementet. Men besparingen har också en intäktssida.

När ambassaderna i Vietnam, Argentina, Malaysia och Angola läggs ner behövs det förstås inga lokaler längre. Statens fastighetsverk är därför i full gång med försäljning av ambassader, bostäder, kontor och mark i Hanoi, Buenos Aires, Kuala Lumpur och Luanda.

Det sammanlagda bokförda värdet är enligt uppgift från Statens fastighetsverk till Ekot 50 miljoner kronor.

Fastighetsverket räknar med att den slutliga försäljningssumman blir betydligt högre än så.

Störst värde har ambassadanläggningen i Hanoi. Den består av flera byggnader, kringgärdade av en mur. Anläggningen i Hanoi har ett bokfört värde på drygt 34 miljoner kronor.

I Hanoi och Luanda kompliceras förhandlingarna av att svenska staten inte äger marken utan istället hyr den via mycket långa tomträttsavtal.

Att försäljningen av ambassadfastigheterna är i full gång visar att det inte längre finns så mycket att förhandla om för dem som vill rädda ambassaderna.

Det är en tydlig signal till Socialdemokraterna, som i en riksdagsmotion vill anslå 50 miljoner kronor för att ha kvar verksamhet i de länder där ambassaderna nu läggs ner.

Pengarna för försäljningarna tillhör Statens fastighetsverk och kommer att användas till nya investeringar.