Svensk skola utomlands "blåser skattebetalare"

2:29 min

För första gången stoppar Skolverket statsbidrag till en svensk skola i utlandet, Skandinaviska skolan i Bryssel. Skolinspektionen synar nu alla svenska skolor utomlands och har hittat brister på flera håll. Störst är missförhållandena i Bryssel.

– Den allvarligaste här är att man tar ut skyhöga elevavgifter och på det sättet blåser både skattebetalare och föräldrar på pengar, säger Björn Persson, avdelningschef på Skolinspektionen.

Avgifterna varierar beroende på hur gammalt barnet är. En elev på gymnasiet kostar till exempel över 200 000 kronor om året på Skandinaviska skolan i Bryssel. Det är oskäligt, enligt Skolinspektionen.

Föräldrar som har sina barn i svenska skolan i London eller Madrid betalar till exempel mindre än hälften av den summan.

Men skolan får också kritik för hur själva undervisningen sköts. Kristy Lundström är ny rektor på skolan.

– Vi måste absolut följa inspektionens rapport här och vi måste möta de krav vi har på oss. Vi är en svensk skola utomlands och vi serverar många familjer som har ett behov av vår skola, och vi tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter vår verksamhet, säger hon.

Eftersom skolan i Bryssel redan tidigare fått kritik för sina avgifter, utan att sänka dem, har Skolverket beslutat att hålla inne med en tredjedel av statsbidraget.

Dessutom ska det utredas om skolan har fått för mycket bidrag tidigare, pengar som skolan kan bli skyldig att betala tillbaka.

Men det är alltså fler svenska skolor i utlandet som har problem och det beror bland annat på att allt färre svenska elever söker till de här skolorna. På drygt fem år har antalet svenska skolor i utlandet minskat från ett 30-tal till 19 stycken.

Skolinspektionen granskar just nu alla de svenska skolor som finns kvar utomlands och har hittills hunnit med åtta. Ingen av dem klarar sig helt utan anmärkning.

Skolan på Gran Canaria har nu bara tio elever kvar och riskerar därför att förlora sitt statsbidrag. Björn Persson på Skolinspektionen konstaterar att många svenskar utomlands nu väljer internationella skolor för sina barn.

– De här är tänkta från början att vara svenska skolor utomlands. Man ska få ordentlig undervisning i svenska. Jag tror att den här skolformen är konstruerad för en annan tid och det finns alternativ som man kan välja utomlands, säger Björn Persson.