Röda Korset har valt ny ordförande

Eva von Oelreich valdes idag till ny ordförande för Röda korset, hon efterträder Bengt Westerberg.

Eva von Oelreich är 66 år, har en fil kand i filosofi, litteratur- och konsthistoria och en fil mag i engelska, franska och italienska.

Hon har haft ett antal befattningar inom Röda Korset, bland annat ledde hon arbetet med katastrofpolicy och katastrofberedskap i internationella Röda Kors- och Rödahalvmånefederationen i Genève.

De senaste fem åren har Eva von Oelreich arbetat som generalsekreterare för Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR) som är en allians mellan de största humanitära organisationerna utanför FN.

(TT)