Valet i Turkiet präglat av rädsla och framtidstro

1:58 min

Som vanligt rapporteras ett högt valdeltagande bland Turkiets 50 miljoner väljare. Att regeringspartiet AK-partiet kommer att vinna på nytt är nästan helt säkert - frågan är med hur mycket och det är det som skrämmer oppositionsanhängarna.

– Jag vill ha ett jobb. Ekonomin är den viktigaste frågan för mig säger den unga kvinnan Aydam.

Hon säger att hon absolut inte kommer att rösta på det sittande AK-partiet.

Här i Hatay-provinsen som ligger vid Medelhavet strax norr om Syrien är det regerande AK-partiet inte lika populärt som i det turkiska inlandet.

AK-partiet växte fram med hjälp av landsbygdsbor, de som flyttade från landet in till storstäderna och dessutom sitt starka fäste i det mer värdekonservativa Anatolien.

Just nu kan man också skåda den totala brytningen mellan det gamla och det nya Turkiet.

Den tidigare sekulära eliten från storstäderna och längs kusten - har tappat både politisk makt och sin tidigare ekonomiska kraft.

De tidigare ekonomiska centra som fanns längs havskusten är inte lika starka längre.

Nu är det inlandet som styr och dominerar.

Därför ser man här i Hatay-provinsen med skepsis på de nya makthavarna.

– För åtta år sedan innan AK-partiet kom till makten räckte min pension till mer än vad den räcker till i dag, säger en turkiske pensionär som inte vill framträda med sitt namn.

Han slår i från sig påståenden om att BNP per capita har tredubblats, enligt officiell statistik, under AK-partiets tid vid makten.

 Valet som avgörs i dag har också en annan huvudfråga.

Den handlar om AK-partiet kan uppnå två tredjedels majoritet i parlamentet.

Då kan nämligen AK-partiet driva igenom en ny författning utan motstånd från oppositionen och skrota den gamla som skrevs av de tidigare statskuppsbenägna militärerna.

Det blir i så fall en sista spik i kistan för militärens närmare 90 åriga indirekta eller direkta kontroll över landet.  

Men oppositionen fruktar samtidigt att AK-partiet med dess ledare Recep Tayyip Erdogan som anklagas för att bli allt mer auktoritär.

Farhågorna är att AK-partiet håller på att få för mycket makt. 

Därför är landet väldigt polariserat just nu.

Anhängarna till AK-partiet hoppas på förstås på framgångar och fortsatt bra ekonomi.

Medan oppositionen varnar för att makten håller på att berusa premiärminister Erdogan, som inte är lika lyhörd för kritik som tidigare.