Lämplighetstest för blivande lärare

Den som vill bli lärare kan i fortsättningen behöva gå igenom ett lämplighetstest. I dag har regeringen tillsatt en utredning om att införa ett antagningsprov innan studenten börjar på lärarhögskolan som ska sålla bort dem som uppenbart är olämpliga för yrket. Det behövs ett lämplighetstest säger utbildningsminister Jan Björklund.

– Jag har mött ganska många lärarutbildare och rektorer som kan säga att den här personen borde aldrig ha antagits, det såg vi från början. Men det fanns inget instrument att avråda eller att avskilja. Läraryrket är för viktigt. Vi kan inte ha lärare som inte klarar av att utöva yrket med eleverna i klassrummet.

Tanken är att studenterna som vill bli lärare måste genomgå ett behörighetstest, som sållar bort "uppenbart olämpliga".

Proven finns i en del i andra länder, men det finns inga siffror på hur vanligt eller ovanligt det är med olämpliga lärare i svenska skolor.

Proven ska mäta pedagogisk förmåga, inte åsikter eller uppträdande.

Det här är känsligt, det anses svårt att göra rättvisa prov. Sigbrit Franke ska utreda och komma med förslag:

– Det är betydligt svårare när man ska mäta mer subtila saker. Ledarförmåga eller förmåga att behandla ett ämne på ett intressant sätt så att man entusiasmerar åhörare. Det är svårare att konstruera den typen av prov så att det samtidigt blir rättssäkert. Det är dilemmat.

Både lämplighetstestet och en annan utredning om ett nytt slags extra kvalificerad läraryrke med högre lön syftar till att höja läraryrkets status när färre vill bli lärare.

Jan Björklund säger att duktiga lärare inte ska behöva bli rektorer för att höja sin lön.

– Man ska inte behöva bli skolbyråkrat för att utvecklas och göra karriär inom läraryrket utan man ska kunna göra karriär och utvecklas i själva undervisningen.