Ungdomsförbundet välkomnar Olofssons avgång

Ordförande för Centerns ungdomsförbund, Hanna Wagenius, välkomnar uppgifterna om Maud Olofssons avgång.

– Vi har länge sagt att det behövs ett nytt ledarskap som med ny energi och ny kraft kan lyfta oss i opinionen, men som framför allt kan föra ut vår politik. Debatten om vem den personen är vill jag inte föregå, men nu är det viktigt att alla kandidater får profilera sig. Sen kommer vi att ställa oss bakom den kandidat som vi tycker är bäst för partiet, säger Hanna Wagenius.

Spekulationer om Olofssons avgång har pågått till och från sedan förra sommaren, men pressen på henne att avgå har tilltagit sedan i början av april.

Då gick riksdagsledamöterna Abir Al-Sahlani och Fredrick Federley öppet ut med kravet. Även ungdomsförbundet ställde sig då bakom avgångskraven.

Al-Sahlani motiverade kravet med att partiet ska anta ett nytt partiprogram nästa år och att det är viktigt att den nya ledningen finns med från början i det arbetet.

Johan Hammarqvist, politisk redaktör på Norra Skåne och tidigare nära medarbetare till Maud Olofsson, säger att om uppgifterna stämmer är det ett klokt beslut.

– Maud har sett trött och rätt sliten ut. Det har inte sett ut som om hon tyckt att det varit roligt nu på sistone och tycker man inte själv att det är roligt, så blir man ingen bra partiledare, säger han och fortsätter:

– I stort sett alla centerpartister som jag har talat med har utgått från att Maud Olofsson inte är partiledare i valet, säger Johan Hammarqvist.

TT