Tysk-fransk Greklandskompromiss

1:29 min

EU-länderna Frankrike och Tyskland har enats om en kompromiss som ska bana väg för en lösning på finanskrisen i Grekland. Knäckfrågan har varit hur privata investerare ska vara med och betala för EU-ländernas planerade räddningspaket. Men i dag enades de båda ledarna Angela Merkel och Nicholas Sarkozy om att den privata sektorn ska delta frivilligt, sa Angela Merkel.

– Nu måste vi hitta en lösning så snabbt det bara går, sa förbundskansler Merkel vid presskonferensen efter mötet.

Tidigare har Tyskland velat försäkra sig om att också de privata kreditgivarna är med och betalar för det nya räddningspaketet till Grekland genom tvingande åtgärder, så att inte bara skattebetalarna står för notan som vid paketet som antogs förra året.

Frankrike, liksom den europeiska centralbanken ECB, har varit motståndare till allt som luktar av tvång, av rädsla för att det skulle kunna likställas med att Grekland ställer in återbetalningarna på sina lån, något som instituten som bedömer länders kreditvärdighet skulle kunna likställa med en grekisk statsbankrutt.

Bedömare menar att den nya tyskfranska enigheten har flyttat eurozonen ett par steg bort från avgrundens rand och efter de två makthavarnas uttalande stärktes också euron mot dollarn.

– Nu gäller det att visa handlingskraft, och det omgående. Det nya programmet måste träda i kraft snabbt, det finns ingen tid att förlora, sa Frankrikes president Nicolas Sarkozy.

Finansminister Anders Borg välkomnade under fredagen beskedet.

– Jag tycker att det är väldigt bra att Merkel och Sarkozy haft överläggningar och är på väg att hitta en lösning som innebär att man kan få en stärkning av programmen; som man nu indikerar, säger han. 

Anders Borg ser även positivt på att den privata sektorn bjuds in för att på frivillig väg delta i programmen.