TUNISIEN

Rättegång mot frånvarande Ben Ali

2:30 min

I dag inleds rättegången mot den störtade tunisiske presidenten Ben Ali och hans hustru, som misstänks för bland annat korruption, mord och narkotikabrott. Rättegången hålls trots att Ben Ali fortfarande befinner sig i Saudiarabien dit han flydde den 14 januari.

En avskydd president, med en om möjligt ännu mer avskydd hustru som enligt folket var den som regisserade det som närmast kan liknas vid maffiaverksamhet. Ett presidentpar som tillsammans med hustruns släkt bildade en klan som roffade åt sig av landets tillgångar. De som vägrade samarbeta och vågade höja rösten kastades i fängelse.

Journalisten och människorättsjuristen Omar Mestiri är en av dem som förföljdes, fängslades och torterades under Ben Ali-regimen. Han säger att den rättsliga prövningen är viktig, men att rättegången riskerar att bli ett skämt när huvudpersonen är frånvarande.

Dessutom, säger Omar Mestiri, är det tunisiska samhället fortfarande infekterat av Ben Ali-systemet, särskilt när det gäller medierna, som ännu inte kan kallas helt fria, och rättssystemet.

Sammanlagt handlar det om 93 åtalspunkter mot Ben Ali. Den första rättegången ska ta upp innehav av stora mängder narkotika, vapen, diamanter och utländsk valuta för tiotals miljoner kronor som hittades i två av presidentens palats.

Men den första rättegången tar bara upp en bråkdel av det som Ben Ali och hans närmaste krets misstänks för. Fortfarande pågår förundersökningar om bland annat maktmissbruk, pengatvätt, olaglig handel med antikviteter och beordrade mord.

Omar Mestiri säger att det viktigaste nu är att hela det gamla systemet verkligen rensas ut, för även om Ben Ali var den högste ansvarige var han långt ifrån ensam ansvarig för alla dessa fall av tortyr, mord och stöld.

Trots att han förföljts, torterats och fängslats säger Omar Mestiri att han knappast hör till de värst drabbade. Han hoppas att rättegångarna mot Ben Ali åtminstone för det goda med sig att makthavarna lär sig en läxa, så att det som skedde under Ben Ali-regimen aldrig upprepas.