Tågförseningarna i vintras dyrare än väntat

1:30 min

Vinterns tågförseningar blev dyrare än man tidigare beräknat, trots ökade insatser för att få bukt med problemen. Enbart förseningskostnaderna i form av förlorade arbetstimmar uppgår till 2,4 miljarder kronor.

– De kostnader vi har är ungefär dubbelt så stora som en normal vinter, om vi till exempel tar vintern 2008 – 2009 som utgångspunkt. De här kostnaderna beror framför allt på att vi har ett väldigt högt kapacitetsutnyttjande i järnvägsnätet. Samtidigt har vi ett eftersatt underhåll på järnvägen. Det leder till att det blir väldigt störningskänsligt, säger Gunnar Malm, som är generaldirektör på Trafikverket.

I vintras var det på många håll problem i tågtrafiken. Ihållande kyla och snö orsakade förseningar och inställda tåg runt om i landet.

Främst drabbades resenärer i Skåne, men även tåg i Norrland var flera gånger försenade.

Enligt Trafikverket kostade problemen samhället 2,4 miljarder kronor bara i förlorade arbetstimmar. I dessa siffror ingår inte konsekvenserna för företagen eller andra som drabbades.

Trafikverkets kostnader för snöröjning och annat blev 310 miljoner kronor, att jämföra med beräknade 210 miljoner kronor.

– Jag tror att vi kommer att fortsätta ha problem. Det beror självklart också på vilken typ av vinter vi får. Men vi får nog räkna med fortsatta störningar i järnvägstrafiken, både i persontrafiken och i godstrafiken, säger Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket.