Ökade stölder av koppar orsakar tågförseningar

1:37 min

Kopparstölderna slår hårt mot tågtrafiken. Stölderna av koppar ökar och särskilt utsatt är järnvägsnätet där koppar används i både signal- och elkablar. Färsk statistik som DN.se tagit fram visar att under årets fem första månader försenades tågtrafiken med 436 timmar, enbart på grund av kopparstölder.

En aktör som drabbas särskilt hårt är Göteborgs Hamn där en stor del av godset kommer på järnväg.

– Det drabbar hamnen eftersom vi inte får våra transporter in och ut, till och från hamnen och inlandet. Det drabbar framförallt våra kunder, svenskt näringsliv och industri, säger Stig-Göran Thorén som är Järnvägsansvarig på Göteborgs hamn.

När järnvägsnätet vandaliseras av metalltjuvar får Göteborgs hamn svårt att leva upp till de högt ställda kraven på att få fram varorna i tid.

Femtio procent av containertrafiken levereras via järnväg och hamnen hanterar dagligen 600 containrar fraktade på 26 tåg.

Bara under mars räknar hamnen med att 915 containrar inte kunde levereras i tid på grund av metallstölderna.

– Konsekvenserna blir att tågen inte kan komma fram. En stor del av vår verksamhet bygger på att vi har ett flöde till och från hamnen med hjälp av tåget som är ett miljövänligt alternativ, säger Stig-Göran Thorén.

Under åren 2008  och 2009 sjönk kopparpriset och därmed även stölderna.

Men sedan dess har priserna stigit igen.

I dag ligger de på mellan 60 - 70 kr kilot och det har gjort att stölderna är rekordmånga.

– Det har varit en koncentration av kopparstölder under ett antal månader. Vi upplever att det är ett besvärligt läge just nu. Det här drabbar ju inte bara hamnen och vår egen verksamhet. Det drabbar framförallt våra kunder, med fördyrade kostnader. Det är transporter som inte kommer när de ska. Det slår väldigt hårt mot järnvägstrafiken som är ett komplext system.