Betygsättning får skarp kritik av riksrevisionen

1:58 min

Betygsättningen på landets grundskolor är inte likvärdig. Skolverkets instruktioner om hur lärarna ska sätta betyg når inte ut, slår Riksrevisionen fast i en ny granskning.

I Sverige finns omkring 45 000 betygsättande lärare vid 1 700 skolor. Men enligt Riksrevisionens granskning har Skolverkets instruktioner om hur man sätter rättvisa och likvärdiga betyg inte slagit igenom hos lärarna.

Det var efter 2004 års granskning av skolornas betygsättning som Skolverket började skicka ut stödmaterial till lärarna.

Nu har drygt 500 grundskolelärare i 111 kommuner svarat på en enkät, där de bland annat har fått frågan om de har läst stödmaterialet.

Enligt granskningen känner en tredjedel av lärarna inte till materialet. Andra uppger att de inte haft haft tid att läsa det eller att det inte har någon betydelse i det dagliga arbetet.

Riksrevisor Gudrun Antemar tycker att situationen är besvärlig. Eftersom det finns så många betygsättande lärare är det viktigt att lärarna har möjlighet att sätta sig in i de nationella betygskriterierna.

– Därför rekommenderar vi Skolverket att använda sitt mandat och se till att styrmedlen når ända fram, säger Gudrun Antemar.

Metta Fjelkner på Lärarnas riksförbund tycker att skolledningarna har ett större ansvar än lärarna.

– Rektorn har ett stort ansvar att lärarna får ta del av alla instruktioner som finns.

Hon vill se en hårdare statlig styrning av skolorna. Enligt Riksrevisionen är de statliga skolmyndigheterna onödigt rädda för att klampa in i skolorna, som är kommunernas angelägenhet.

– De har mandatet, det är bara det att de tvekar vid kommungränsen. De har ansvaret att styra verksamheten fullt ut och att följa upp den fullt ut, säger Gudrun Antemar.