Hård kritik mot äldrevården i England

2:01 min

Kritiken mot hemvården för äldre växer i England. Problemen anses vara så stora att vården bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Exemplen är många på brister inom hemvården för äldre i England. Till exempel har det förekommit att vårdtagaren inte får den hjälp som behövs för att kunna äta och dricka, inte får smutsiga sängkläder bytta på lång tid eller får hjälp att lämna sängen på över 17 timmar.

Det är kommissionen för jämlikhet och mänskliga rättigheter, närmast att jämföra med svenska diskriminieringsombudsmannen som frågat över 500 vårdtagare, anhöriga, vårdare och myndigheter om vårdens kvalité.

Kommissionen kritiserar också den höga personalomsättningen och att tiden som avsätts vid besök är för kort. De i vissa fall 15 minutrarna räcker inte, ens till de mest grundläggande behoven och ibland tvingas vårdtagaren välja mellan att få mat eller att duscha.

– Mamma har blivit väldigt deprimerad, säger Anne Novis i ett reportage i brittiska BBC.

Hennes mamma får hjälp men det är inte tillräcklig och hon beskriver det som att hennes mamma är som ett fångat djur.

En anledning till problemen är att antalet personer som behöver hjälp i hemmet ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Samtidigt är det en ekonomiskt pressande situation med sparkrav för staten.

Paul Burstow är statssekreterare med ansvar för sjukvården. Han är besviken eftersom han menar att undersökningen pekar problem som redan är kända och som borde blivit åtgärdade. Nu lovar han att de kommer ta upp frågan på nytt och se över kvalitén på hemvården.

– Jag är fast besluten att de har problemen ska åtgärdas.

Men många äldre klagar inte. De vet inte hur man gör, är rädda för konsekvenser eller är inte medvetna om vilken omvårdnad de har rätt att kräva.

Nu vill kommissionen att det undersöks vilket skydd och hjälp den som anonymt vill anmäla problem kan få.

En fullständig rapport om hemvården kommer i slutet av året.