Kina viktig för USA i den ekonomiska krisen

2:20 min

Kina, som lånat ut mer än en miljard miljarder dollar till USA, förväntar sig att den amerikanske vicepresidenten Joe Biden, som besöker Peking just nu, ska garantera att de kinesiska tillgångarna förblir säkra. Biden ska också ta upp andra frågor, som handel och mänskliga rättigheter.  

Kina står för en betydande del av den amerikanska statsskulden. Det handlar om drygt en miljard miljarder dollar (1 000 000 000 000 000 000 $/ 1 triljon) och har stora dollarreserver, så kreditnedvärderingen av USA och de politiska problemen att enas om hur tillväxten i amerikansk ekonomi ska byggas upp har oroat de kinesiska makthavarna.

Amerikanska medier har rapporterat flitigt om hur kinesiska statskontrollerade medier, inför Joe Bidens besök, har markerat att Kina förväntar sig att USA ska ta itu med svagheterna i sin ekonomi och upphöra med sitt "skuldmissbruk".

Joe Biden, som sköt upp sin resa på grund av skuldkrisen i USA, ska framför allt träffa vicepresidenten Xi Jinping, som väntas blir Kinas president 2013.

Kinesiska ekonomer har föreslagit USA att minska sitt underskott, göra något åt fattigdomen och sluta pumpa in pengar för att hålla räntorna nere. Den offentliga kritiken av ett annat land är ovanlig i Kina.

Låga amerikanska räntor innebär att Kina tjänar mindre på sina stora lån till USA, samtidigt som värdet på den kinesiska valutan yuan pressas upp och gör det dyrare för kineserna att exportera.

Kineserna har fått mycket kritik från USA får att hålla värdet på sin valuta alltför lågt mot dollarn för att gynna sin egen export, men med stigande inflation, som gör varor så dyra att det riskerar att leda till folkliga uppror, har kineserna såväl höjt räntor som låtit yuanen stiga för att kyla ner sin egen ekonomi.

Biden har försäkrat att USA:s ekonomi är stark och hans talespersoner uppger att han tänker säga till kineserna att de ska koncentrera sig på sina egna ekonomiska reformer.

USA är kritiskt till Kina på flera punkter och anklagar landet för industrispionage bland annat genom att hacka sig in i amerikanska myndigheters datorer, för att stödja brott mot mänskliga rättigheter i andra länder och för att förhindra ansträngningar till kärnvapennedrustning, till exempel i Nordkorea.

Kineserna gillar inte att USA säljer vapen till Taiwan, en ny stor flygplansaffär ska avgöras snart, och inte heller USA:s förslag till lösning på konflikten mellan grannländer om tillgångar i Sydkinesiska sjön.

Bidens talespersoner säger till media här att avsikten med hans resa framförallt är att lära känna Xi Jinping, men att Biden också offentligt kommer att kritisera Kinas behandling av dissidenter.