Många nya lägenheter – men bostadsbristen kvar

Det byggs fler lägenheter. Under det första halvåret i år påbörjades cirka 9 500 lägenheter i flerbostadshus. Det är åtta procent fler än under samma tid förra året.

Detta ska sättas i relation till den stora bostadsbristen på vissa håll. 

Enligt Boverket saknas det bostäder i nästan hälften av landets kommuner.

Byggandet av lägenheter i småhus minskar med 4 procent till 4 150 lägenheter.