Nya uppgifter om att Hammarskjöld blev mördad

2:30 min

Nu läggs nya uppgifter fram för att svensken och FN:s tidigare generalsekretare Dag Hammarskjöld blev mördad. Dag Hammarskjöld omkom när hans plan kraschade i Nordrhodesia (nuvarande Zambia) 1961.

Enligt Sida-medarbetaren Göran Björkdahl finns bevis för att planet blev nedskjutet.

– Det är den slutsatsen man måste dra. Det verkar sannolikt att han blev mördad, mot bakgrund av de vittnesmål som har kommit fram, säger Göran Björkdahl.

Sida-medarbetaren Göran Björkdahl som är stationerad i Burkina Faso har på sin fritid undersökt vad som hände när Dag Hammarskjöld dog.

Under tre års tid på plats i Zambia, dåvarande Nordrhodesia, har han samlat ett tiotal vittnesmål som alla vittnar om samma sak.

Dag Hammarskölds plan blev nedskjutet av ett annat mindre flygplan.

– De har sett den här DC-6:an komma in. Vissa säger att planet har cirkulerat två eller tre varv. Flera av dem säger att de såg ett mindre plan komma upp bakom Dc-6:an och sedan skjuta ned någonting, något ljus mot planet. De såg sedan en explosion på främre ovandelen av planet, innan det störtade. De har sett de här från olika positioner, vissa på långt håll och vissa på lite närmare håll. I stora drag stämmer det ganska väl överens, vad de säger, säger Göran Björkdahl.

1961 pågick Kongokrisen för fullt. Utbrytarstaten Katanga hade förklarat sig självständig och FN hade beslutat om att sätta in fredsbevarande styrkor.

Natten mellan 17 och 18 september 1961 var FN:s generalsekreterare på väg till staden Ndola för fredssamtal när hans plan kraschade.

Vad som hände vid kraschen har alltid omgetts av mystik och Dag Hammarskjölds död uppmärksammades av en hel värld.

– Människor över hela världen var djupt, djupt känslomässigt berörda, säger Henning Melber, vd för Dag Hammarskjöldsstiftelsen i Uppsala.

Han vill hellre att vi minns Hammarskjölds gärning än hans död men säger att vittnesmålen ska tas på allvar.

– Jag tycker att vi ska ta honom och bevisen som presenterats av människor i Ndolo på allvar, säger Henning Melber.

Han har tagit del av Göran Björkdahls dokumentation och var så sent som förra veckan själv i staden Ndola och fick höra liknande vittnesmål.

Men om Dag Hammarskjöld verkligen blev mördad får vi nog aldrig veta.

– Det här är inte tillräckligt för att kunna slå fast sanningen. Jag är rädd för att vi inte ens 50 år senare kan slå fast vad sanningen är, säger Henning Melber.