Åteljakt på björn gäller även i år

Naturvårdsverket fortsätter förra årets försök med den omstridda åteljakten på björn, att med mat som till exempel slaktrester, locka till sig björnarna för att sedan skjuta dem.

I morgon inleds årets björnjakt i mellersta och norra Sverige och i år utökas försöket och gäller nu Västerbotten, Dalarna och Norrbotten.

Totalt får 293 björnar skjutas fördelat på sex län, vilket är en liten ökning jämfört med förra årets 276.